+385 42 611 332 info@elektro-obad.hr

ELEKTRO OBAD d.o.o. za trgovinu i usluge
ELEKTRO OBAD d.o.o.

Sjedište: HR-42220 NOVI MAROF, Zagrebačka 16

Provedba upisa: Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-95/3146-2 od 12.05.1997. godine za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070033584

Temeljni kapital društva: 34.500,00 kuna /34.258,69 kuna stvari i 241,31 kuna novac/

Poslovna banka: SBERBANK d.d. Zagreb

IBAN: HR3025030071100048734

OIB (VAT ID): HR 10328761362

EUID: HRSR.070033584

Uprava:
Josip Obad ml., direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Josip Obad, prokurist, zastupa društvo pojedinačno i samostalno