+385 42 611 332 info@elektro-obad.hr

ELEKTRO OBAD d.o.o. za trgovinu i usluge

ELEKTRO OBAD d.o.o.

Sjedište: HR-42220 NOVI MAROF, Zagrebačka 16

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-95/3146-2 od 12.05.1997. godine za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070033584

Temeljni kapital društva iznosi 34.500,00 kuna /34.258,69 kuna stvari i 241,31 kuna novac/

Poslovna banka:

IBAN:

OIB (VAT ID): HR 10328761362

Uprava:

Josip Obad ml., direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Josip Obad, prokurist, zastupa društvo pojedinačno i samostalno